سوختگی ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی

سوختگی: ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی درآمد مالی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان پیشتاز در فاصله زیاد بازنشستگی تا سالمندی

آمارها نشان می دهد در استان های پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان فاصله بین بازنشستگی تا سالمندی زیاد است. 

پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان پیشتاز در فاصله زیاد بازنشستگی تا سالمندی

پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان پیشتاز در فاصله زیاد بازنشستگی تا سالمندی

عبارات مهم : ایران

آمارها نشان می دهد در استان های پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان فاصله بین بازنشستگی تا سالمندی زیاد هست.

به گزارش مهر، شرکت تامین اجتماعی اعلام کرد: بازنشستگی پیش از موعد باعث کم کردن میانگین سن بازنشستگان شرکت تأمین اجتماعی شده است است و در حال حاضر ٣٠ درصد از بازنشستگان کمتر از ٦٠ سال سن دارند.

پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان پیشتاز در فاصله زیاد بازنشستگی تا سالمندی

در اغلب جوامع از جمله کشور کشور عزیزمان ایران مرز قراردادی ٦٠ سال سن، یعنی زمانی که فرد از خدمت بازنشسته می شود، شروع سالمندی را نشان می دهد و به همین علت افراد ٦٠ ساله و بالاتر به عنوان سالمندان یک کشور آشنا می شوند. اگر چه در بعضی منابع ، ٦٥ سالگی به عنوان مرز مشخص کننده سالمندی در نظر گرفته شده است است.

آمارهای به دست آمده در شرکت تأمین اجتماعی نشان می دهد که در صورتی که مرز سالمندی را ٦٠ سال در نظر بگیریم، ٣٠ درصد از کل بازنشستگان (٢٨ درصد از بازنشستگان عادی و ٣٨ درصد از بازنشستگان پیش از موعد) در سنین سالمندی قرار ندارند.

آمارها نشان می دهد در استان های پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان فاصله بین بازنشستگی تا سالمندی زیاد است. 

در صورتی که مرز سالمندی را ٦٥ سال در نظر بگیریم ٥٠ درصد از بازنشستگان عادی و ٦٢ درصد از بازنشستگان پیش از موعد در سنین سالمندی قرار ندارند.

آمارهای تفکیکی مربوط به استان های متفاوت نیز نشان می دهد که در استانهای پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان فاصله بین بازنشستگی تا سالمندی زیاد است.

قوانین متفاوت مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور باعث شده است است که تعداد زیادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی قبل از رسیدن به سالمندی بازنشسته شوند.

پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصفهان پیشتاز در فاصله زیاد بازنشستگی تا سالمندی

بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از این بازنشستگان در مشاغل متفاوت مشغول به کار می شوند و با توجه به عدم نیاز به پرداخت حق بیمه، وقت های شغلی زیادی را به خود تخصیص داده شده است می دهند.

واژه های کلیدی: ایران | اصفهان | بازنشستگی | بازنشستگان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs