سوختگی ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی

سوختگی: ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی درآمد مالی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بانک‌مرکزی مراقب پارتی‌بازی در ادغام بانک‌ها باشد / هشی

کارشناس اقتصادی می گوید:«نباید در طرح ادغام بانکها پارتی بازی صورت بگیرد و گروهی در این طرح ضرر ببینند و گروهی سود ببرند.» 

بانک‌مرکزی مراقب پارتی‌بازی در ادغام بانک‌ها باشد / هشی

هشی:بانک مرکزی مراقب پارتی بازی در ادغام بانک ها باشد

عبارات مهم : مرکزی

کارشناس اقتصادی می گوید:«نباید در طرح ادغام بانکها پارتی بازی صورت بگیرد و گروهی در این طرح ضرر ببینند و گروهی سود ببرند.»

عباس هشی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین با بررسی اثرات ادغام کردن بانک ها براقتصاد کشور گفت:«در حالی که در اقتصاد ما ربا حرام است و تنها کشوری هستیم که فکر می کنیم بانکداری اسلامی را اجرا می کنیم،اما تنها کشوری هم هستیم که بیش از 70 درصد تبلیغ تلویزیون به تبلیغ بانک ها تخصیص داده شده است یافته؛ از طرف دیگر سر هر چهارراه در خیابان ها هم چند شعبه بانک داریم.»

بانک‌مرکزی مراقب پارتی‌بازی در ادغام بانک‌ها باشد / هشی

وی افزود:«در حالی که کشورهای توسعه یافته که می گوییم کم کردن خوار هستند،این میزان بانک وجود ندارد و تبلیغات بانک، جایزه و سپرده ندارند. بانک های دولتی قبل از 80 همه به دستور رییس بانک مرکزی و وزیر دارایی وقت کار می کردند،اما در حال حاضر بانک های شخصی تبدیل به صندوق سرمایه داری شده است اند.»

هشی ادامه داد:«بانک ها در کشورهای پیشرفته دنیا در امور مربوط به سرمایه گذاری حضور دارند نه اینکه پول مردم را بعد انداز کنند و امورات روزانه مردم را بگذرانند. »

کارشناس اقتصادی می گوید:«نباید در طرح ادغام بانکها پارتی بازی صورت بگیرد و گروهی در این طرح ضرر ببینند و گروهی سود ببرند.» 

او با بیان اینکه رشد بانک های کشور عزیزمان ایران در دنیا اول است،تصریح کرد:« حال آنکه تاکنون این رشد به سود اقتصاد کشور هم نبوده است.»

این اقتصاددان عنوان کرد:«راه حل درست جهت حل پرسشها کنونی بانکها ادغام هست؛ ولی باید توجه کرد که در ادغام نباید پارتی بازی صورت بگیرد. در گذشته ادغام دو بانک موجب ضرر و زیان گروهی و در برابر سود زیاد جهت طرف دیگر شد،از همین رو نباید این تجربه مجددا تکرار شود. چون بعضی بانک ها که در گذشته ادغام شدند،هنوز با مسئله رو به رو هستند.»

واژه های کلیدی: مرکزی | پارتی | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs