سوختگی ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی

سوختگی: ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی درآمد مالی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رئیس‌جمهور در طول روز چند ساعت کار می‌کند؟

وزیرکشور گفت: به واسطه آشنایی و ارتباطی که دارم می‌بینم رئیس‌جمهور در طول روز ۱۲ ساعت کار می‌کنند.

رئیس‌جمهور در طول روز چند ساعت کار می‌کند؟

رئیس جمهور در طول روز چند ساعت کار می کند؟

عبارات مهم : آشنایی

وزیرکشور گفت: به واسطه آشنایی و ارتباطی که دارم می بینم مدیر جمهور در طول روز ۱۲ ساعت کار می کنند.

به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد با بیان این مطلب که بنده به عنوان مسئولیت کاری که دارم بیشترین ارتباط را با دکتر روحانی دارم، گفت: به واسطه آشنایی و ارتباطی که دارم می بینم که ایشان در طول روز ۱۲ ساعت کار می کنند.

رئیس‌جمهور در طول روز چند ساعت کار می‌کند؟

وی افزود: مگر می شود کسی اعتقاد و مومن باشد آن وقت به عنوان نمونه ۱۰ صبح بیایید سرکار؟ اینها همان چیزهایی است که می خواهند مردم را بی اعتماد کنند.

وزیر کشور تصریح کرد: ناامیدی و بی اعتماد دو آفتی است که باید مراقب آن بود.

وزیرکشور گفت: به واسطه آشنایی و ارتباطی که دارم می‌بینم رئیس‌جمهور در طول روز ۱۲ ساعت کار می‌کنند.

رحمانی فضلی همچنین با تاکید بر مبارزه با امر فساد تصریح کرد: ما نمی گوییم همه سالم هستند، هیچ کس دست قوه قضائیه را نبسته هست، هیچ کس مانع کار شرکت بازرسی نیست، منتها با حفط آبرو و تا مرحله صدور حکم باید مراقب بود.

واژه های کلیدی: آشنایی | اعتماد | رئیس جمهور | رئیس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs