سوختگی ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی

سوختگی: ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی درآمد مالی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اطلاعی ندارم!/ پیگیری نمی‌کنم ، ربطی به ما ندارد، تصویر العمل نماینده شیراز به حوادث کازرون

اعتماد آنلاین نوشت: نماینده شیراز در تصویر العمل به حوادث کازرون گفت: این عنوان به من ربطی ندارد! پیگیری کنم که چه شود؟ من دادگاه هستم؟ قاضی هستم؟ چه هستم؟

اطلاعی ندارم!/ پیگیری نمی‌کنم ، ربطی به ما ندارد، تصویر العمل نماینده شیراز به حوادث کازرون

تصویر العمل نماینده شیراز به حوادث کازرون: اطلاعی ندارم!/ ربطی به ما ندارد/ پیگیری نمی کنم

عبارات مهم : تصویر

به من ربطی ندارد! پیگیری کنم که چه شود؟ من دادگاه هستم؟ قاضی هستم؟ چه هستم؟

اعتماد آنلاین نوشت: نماینده شیراز در تصویر العمل به حوادث کازرون گفت: این عنوان به من ربطی ندارد! پیگیری کنم که چه شود؟ من دادگاه هستم؟ قاضی هستم؟ چه هستم؟

مسعود رضایی، عضو مجمع نمایندگان استان فارس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی می گوید از اتفاق های دیشب کازرون خبری ندارد و اگر هم خبر داشت آن را پیگیری نمی کرد. او می گوید کازرون خودش نماینده دارد و پیگیری این مساله به نماینده های دیگر مربوط نیست.

اطلاعی ندارم!/ پیگیری نمی‌کنم ، ربطی به ما ندارد، تصویر العمل نماینده شیراز به حوادث کازرون

* در مورد اتفاقات دیشب کازرون سؤال داشتم…

…من جلسه هستم، دوبار جلسه را قطع کردم و بی احترامی به اینها می شود. من الان شرکت عمران هستم.

اعتماد آنلاین نوشت: نماینده شیراز در تصویر العمل به حوادث کازرون گفت: این عنوان به من ربطی ندارد! پیگیری کنم که چه شود؟ من دادگاه هستم؟ قاضی هستم؟ چه هستم؟

*فکر می کنم این عنوان اینقدر اهمیت داشته باشد که چند دقیقه کوتاه وقت بگذارید. هیچ کدام از نماینده های فارس به تلفن های خود جواب نمی دهند؟

درباره چی؟

*اتفاقی که دیشب در کازرون افتاده است.

من خبر ندارم. دیشب در راه بودم و امروز هم صبح به جلسه شرکت عمران آمده ام.

اطلاعی ندارم!/ پیگیری نمی‌کنم ، ربطی به ما ندارد، تصویر العمل نماینده شیراز به حوادث کازرون

*یعنی اصلاً این خبر را نشنیدید؟

نه. کازرون 270 کیلومتر با من فاصله دارد. من الان از زبان شما می شنوم.

*خبر مهمی هست؛ چطور نماینده های فارس پیگیری نکردند و خبر ندارند؟

اعتماد آنلاین نوشت: نماینده شیراز در تصویر العمل به حوادث کازرون گفت: این عنوان به من ربطی ندارد! پیگیری کنم که چه شود؟ من دادگاه هستم؟ قاضی هستم؟ چه هستم؟

کاری به ما ندارد. من اصلاً اگر بشنوم هم پیگیری نمی کنم. ربطی به ما ندارد.

*یعنی اگر خبر هم داشتید پیگیری نمی کردید؟

نه. من بشنوم هم پیگیری نمی کنم. هیچ ارتباط به من ندارد. کازرون کجا ما کجا؟ من بگویم چی؟

اطلاعی ندارم!/ پیگیری نمی‌کنم ، ربطی به ما ندارد، تصویر العمل نماینده شیراز به حوادث کازرون

*بالاخره این اتفاق در استان شما افتاده است.

استان بزرگ است.

*می گویند چند نفر کشته شدند آقای رضایی!

من الان می شنوم.

*شما به من می گویید اگر خبر داشتید هم پیگیری نمی کردید!

به من ربطی ندارد! پیگیری کنم که چه شود؟ من دادگاه هستم؟ قاضی هستم؟ چه هستم؟

*شما نماینده مردم هستید.

نماینده مجلس در مجلس صحبت می کند. کازرون خودش نماینده دارد، من صحبت کنم بدش می آید. من حرف هم بزنم نماینده حوزه بدش می آید و می گوید به شما ربطی ندارد، من چه بگویم!

واژه های کلیدی: تصویر | حوادث | شیراز | دادگاه | استان فارس | نماینده مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs