سوختگی ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی

سوختگی: ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی درآمد مالی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کشف نشانه‌هایی از بلوک‌های سازنده حیات در قمر تیتان

دانشمندان ناسا و آژانس فضایی اروپا مولکول‌هایی را در جو قمر تیتان زحل یافته‌اند که تصور می‌شود بلوک‌های سازنده ترکیبات آلی پیچیده‌ای باشند که حیات را امکان‌پذیر

کشف نشانه‌هایی از بلوک‌های سازنده حیات در قمر تیتان

کشف نشانه هایی از بلوک های سازنده حیات در قمر تیتان

عبارات مهم : تصویر

دانشمندان ناسا و آژانس فضایی اروپا مولکول هایی را در جو قمر تیتان زحل یافته اند که تصور می شود بلوک های سازنده ترکیبات آلی پیچیده ای باشند که حیات را امکان پذیر می کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل، این کشف عجیب با استفاده از داده های ماموریت کاسینی صورت گرفته و بدهید معناست که قمر تیتان به هدفی کلیدی جهت جستجوی شکل های حیات بیگانه تبدیل خواهد شد.

کشف نشانه‌هایی از بلوک‌های سازنده حیات در قمر تیتان

این دستاورد همچنین به محققان در توضیح دادن تصویر العمل هایی کمک خواهد کرد که جهت نخستین بار ظهور حیات بر روی کره زمین را ممکن کردند.

دانشمندان بر این باورند وجود مولکول های کشف شده است در جو تیتان، نشان دهنده فرآیندی است که قبلا تصور می شد فقط در فضای بین ستاره ای وجود دارد.

دانشمندان ناسا و آژانس فضایی اروپا مولکول‌هایی را در جو قمر تیتان زحل یافته‌اند که تصور می‌شود بلوک‌های سازنده ترکیبات آلی پیچیده‌ای باشند که حیات را امکان‌پذیر

جو تیتان ترکیبات شیمیایی پیچیده ای دارد و به علت وجود نیتروژن و متان ضخیم هست؛ این ترکیبات موجود در جو فوقانی قمر تیتان در معرض نور خورشید انرژی و ذرات مگنتوسفر زحل قرار دارند و این امر موجب بروز تصویر العمل هایی شیمیایی بین نیتروژن، هیدروژن و کربن می شود.

این که این مولکول های راحت در ارتفاعات اوج چگونه به مولکول های پیچیده تبدیل می شوند جهت دانشمندان معماست، با این حال، آن ها با استفاده از داده های “طیف سنج پلاسمای کاسینی” (CAPS)، نوع جدیدی از مولکول های دارای بار منفی را کشف کرده اند که قبلا تصور می شد نمی توانند در جو تیتان وجود داشته باشند.

این مولکول ها که “آنیون” نام دارند، به شدت تصویر العمل گرا هستند و به سرعت با مواد دیگر موجود در محیط ترکیب می شوند. تیم تحقیقاتی با استفاده از داده های “کاسینی” از جو فوقانی تیتان(در ارتفاع 950 تا 1300 کیلومتری) سطح این قمر، “آنیون های زنجیره ای کربن” را یافت و تصور می شود این مولکول ها، بلوک های سازنده مولکول های پیچیده تر باشند.

کشف نشانه‌هایی از بلوک‌های سازنده حیات در قمر تیتان

واژه های کلیدی: تصویر | سازنده | استفاده | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs