سوختگی ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی

سوختگی: ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی درآمد مالی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات کسانى که براى امنیت این مملکت خواب آشفته دیده‌اند بدانند خوابشان تعبیر نمى‌شود / علی دایی

کاپیتان اسبق تیم ملی کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: ایران، سرزمین شیرانى است که هشت سال برابر همه دنیا ایستادند و یک وجب خاک هم ندادند.

کسانى که براى امنیت این مملکت خواب آشفته دیده‌اند بدانند خوابشان تعبیر نمى‌شود / علی دایی

علی دایی: کسانى که براى امنیت این مملکت خواب آشفته دیده اند بدانند خوابشان تعبیر نمى شود

عبارات مهم : امنیت

کاپیتان اسبق تیم ملی کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: ایران، سرزمین شیرانى است که هشت سال برابر همه دنیا ایستادند و یک وجب خاک هم ندادند.

به گزارش فارس، علی دایی، کاپیتان وسرمربی اسبق تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به حودث تروریستی روز گذشته پایتخت، در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: کشور عزیزمان ایران سال هاست در میان این منطقه اى که همه اطراف پر از آشوب است امنیت خود را حفظ کرده.

کسانى که براى امنیت این مملکت خواب آشفته دیده‌اند بدانند خوابشان تعبیر نمى‌شود / علی دایی

وی تاکید کرد:کسانى که براى امنیت این مملکت خواب آشفته دیده اند بدانند خوابشان تعبیر نمى شود.

سرمربی تازه تیم سایپا همچنین عنوان کرد: اینجا سرزمین شیرانى است که هشت سال برابر همه دنیا ایستادند و یک وجب خاک هم ندادند.

کاپیتان اسبق تیم ملی کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: ایران، سرزمین شیرانى است که هشت سال برابر همه دنیا ایستادند و یک وجب خاک هم ندادند.

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

کسانى که براى امنیت این مملکت خواب آشفته دیده‌اند بدانند خوابشان تعبیر نمى‌شود / علی دایی

کسانى که براى امنیت این مملکت خواب آشفته دیده‌اند بدانند خوابشان تعبیر نمى‌شود / علی دایی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs