سوختگی ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی

سوختگی: ایران منابع اقتصاد اقتصاد اقتصادی درآمد مالی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات پشه‌ای که مهدی رحمتی را زد! ، کارتون

مربی تیم فوتبال استقلال در تصویر العمل به ورم صورت مهدی رحمتی مدعی شد که این عنوان به خاطر گزیدگی پشه بوده است. 

پشه‌ای که مهدی رحمتی را زد! ، کارتون

کارتون/ پشه ای که مهدی رحمتی را زد!

عبارات مهم : انتشار

مربی تیم فوتبال استقلال در تصویر العمل به ورم صورت مهدی رحمتی مدعی شد که این عنوان به خاطر گزیدگی پشه بوده هست.

این عنوان دستمایه محمدرضا میرشاه ولد در طراحی کارتونی شده است که امروز در روزنامه خبر ورزشی انتشار یافته است.

پشه‌ای که مهدی رحمتی را زد! ، کارتون

واژه های کلیدی: انتشار | کارتون | کارتون | روزنامه | خبر ورزشی | مهدی رحمتی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

پشه‌ای که مهدی رحمتی را زد! ، کارتون

پشه‌ای که مهدی رحمتی را زد! ، کارتون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs